„Málem jsem do nich šlápla,“ líčí nález žena, která neváhala a na místo přivolala karvinské strážníky. „Vždyť by stačilo málo a o stříkačky se mohly poranit třeba děti,“ říká dále nálezkyně.

Dnes ještě není jisté, zda stříkačky odhodili narkomani, nebo třeba nemocný člověk, který si injekce aplikuje doma. Jedno je ale jisté. Takto odhozené stříkačky mohou obsahovat takové nemoci, jako jsou žloutenky, nevyjímaje HIV. Kinfikaci při tom stačí jen drobné povrchové poranění. „Nejen z tohoto důvodu jsme na věc upozornili kriminální policii i místní nízkoprahové centrum, které se zabývá drogovými problémy,“ popisuje další postup ředitel karvinské městské policie Petr Bičej.

Odborníci na danou problematiku při tom upozorňují veřejnost, že vpřípadě takto nalezených stříkaček se jich lidé nikdy nemají dotýkat, nebo se je sami pokoušet likvidovat. „Na likvidaci jsou určené hygienické normy a určitě by nebylo dobré, kdyby stříkačky skončily třeba vběžném sídlištním kontejneru!“ říkají odborníci.

„Navíc při neodborném zacházení člověk skutečně může riskovat i možnost nákazy. Vždy je pro to lepší přivolat lid, kteří vědí jak na věc,“ doplňuje Martin Duda zorlovského zařízení K-Centrum, jehož pracovníci sami letos mnoho podobných nálezů likvidovali na území města.

VOrlové se pak dokonce odhozené stříkačky objevily také na území škol. Některé se třeba našly téměř ukryté přímo na sportovištích škol, kde běžně běhali a sportovali tamní žáci.