„V listopadu a prosinci bylo ve spolupráci se strážníky provedeno celkem 11 terénních výjezdů za účelem kontroly podávání alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým v restauračních zařízeních a způsobu zábavy nezletilých a mladistvých. Tyto výjezdy měly preventivní charakter,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.
Společné hlídky navštívily celkem 85 zařízení. Byly mezi nimi různé restaurace, bary i herny. Některé byly podrobeny opakované kontrole. Alkohol u nezletilých byl prokázán ve třiceti případech. Jedna silně opilá dívka byla okamžitě převezena na jednotku intenzivní péče. Pět dětí bylo předáno rodičům na místě, dalších pět převezly domů policejní hlídky.
„Při kontrolách bylo odhaleno 19 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. V 11 případech je strážníci řešili blokovou pokutou ve výši 100 nebo 500 korun. Vážnějších osm případů bylo oznámeno k projednání správnímu orgánu. V jednom případě byla v pozdních večerních hodinách zastižena matka s nezletilým dítětem v restauračním zařízení. Někteří nezletilí a mladiství, kteří byli kontrolováni při výjezdech, jsou klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí a jsou v péči kurátora pro mládež,“ dodala Pondělíčková.
V Havířově-Šumbarku byla předčasně ukončena diskotéka, na které se zdržovaly děti základní školou povinné. Jednalo se o běžný den v týdnu, kdy děti chodí do školy.
Z výsledků kontrolních akcí vyplynulo, že z navštívených zařízení se jako neproblematičtější jeví restaurace Stodola v Havířově-Městě. Při každém výjezdu byla tato restaurace navštívena a vždy zde byly opilé děti, a to i přesto, že personál věděl, že probíhají kontroly.
Další problémovou restaurací je Jabloň, kde se podává alkohol. Dále restaurace Orion a okolí prodejny Seliko na ulici J. Žižky v Havířově-Městě. Nejvíce nezletilých a mladistvých bylo v restauračních zařízeních v pátky a soboty.
„Kontrolami bylo zjištěno, že větší počet nezletilých a mladistvých byl zastižen přímo v centru města a nejbližším okolí, než v lokalitě Havířov-Šumbark. Tyto kontroly nebyly ojedinělé, také v letošním roce je budeme provádět, a to včetně kontrol dodržování vyhlášky o provozu hracích automatů,“ doplnila informace mluvčí Pondělíčková.