K prodeji totiž půjdou jen byty v celém domě, pokud o ně budou mít jejich stávající nájemníci zájem. Shoda nájemníků bude nutná při vytváření družstev nebo společenství vlastníků.

Z celkového počtu 7 700 bytů ve vlastnictví města by si jich lidé mohli už brzy koupit do osobního vlastnictví až 30 procent.
Přesný počet domů, které do privatizace v její první vlně půjdou, ještě není určen. Naopak zcela přesnou představu má město o způsobu prodeje. Domy vhodné k prodeji vyplynuly z ucelené Koncepce bydlení, kterou pro město vypracovala ostravská Vysoká škola báňská. Autoři hodnotili úroveň a zájem o bydlení v jednotlivých lokalitách.

O navrženém seznamu se bude ještě jednat na úrovni městské rady a zastupitelstva. Právě v pátek byl seznam projednáván v komisi, která privatizaci připravuje.

„Rada města by o privatizaci měla jednat na svém zasedání 16. ledna. Na seznamu je v současné době navrženo k prodeji asi 2 700 bytů. Radní by měli zadat vypracování znaleckého posudku pro stanovení odhadní ceny. Bude to jakýsi základ ceny za metr čtvereční plochy bytu pro daný dům a lokalitu. Nikoli tedy ještě za cenu konkrétního bytu,“ řekl náměstek primátora Eduard Heczko, který má koncepci bydlení a připravovanou privatizaci na starost.

Zastupitelstvo by o prodeji bytů mělo jednat v dubnu. Schválit by mělo záměr prodeje s předběžnou odhadní cenou. Teprve podle skutečného zájmu nájemníků o koupi by byly stanoveny ceny konkrétních bytových jednotek. „V každém případě bude nutné koupit byty v celém domě. Nájemníci si budou muset vytvořit nějakou formu právnické osoby, například družstvo či společenství vlastníků,“ dodal Heczko.

Dá se předpokládat, že tam, kde byty nebudou chtít koupit všichni nájemníci, dohodnou se se sousedy a novým družstvem například na podnájmu.
Město Havířov je po společnosti RPG a Stavebním bytovém družstvu Havířov třetím největším vlastníkem bytů.

V posledních letech investuje do bytového fondu mnoho milionů korun. Do privatizace by měly jít domy, které ještě neprošly celkovou modernizací.