Významným mezníkem v historii školství v Těrlicku byl 19. listopad 1921. Ministerstvo školství a Národní osvěty svým dekretem povolilo zřízení České státní menšinové školy obecné jako jednotřídní. Po období tří let se vyučovalo v provizorních podmínkách.Dnešní podoba školy.dnešní podoba školy.

Dne 17. srpna 1924 byla za široké účasti veřejnosti slavnostně otevřena první kamenná budova české školy nedaleko od Jaškovské krčmy.
V průběhu let se přístavbou její kapacita zvětšila. Při budování Těrlické přehrady byly zatopené dvě staré školní budovy. Vznikla potřeba je nahradit.

V roce 1962 se v místní části Horní Těrlicko postavila nová moderní základní škola se školní družinou. V roce 1974 byla rozšířená o další třídy a tělocvičnu. Stará škola poblíž vodní nádrže postupně zcela uvolnila své prostory. Dostalo se v ní místa malotřídní Základní škole a Mateřské škole s polským vyučovacím jazykem. Má dvě třídy s pěti ročníky.

V budově se dále nachází školní družina. Sídlí v ní i soukromá mateřská školka Petrklíč.