Proč a kdy došlo ke snížení využívání vašich služeb?

„Ono je to trochu složitější a je to ze dvou hlavních důvodů. Úbytek dětí přišel na počátku minulého roku, kdy podle zákona musí rodiče za poskytované služby platit. Tím pádem se kompletně změnil celý systém úhrad za tyto služby. A to vminulé době nebylo, jelikož se jednalo o zařízení patřící nemocnici.

Jaký je systém placení za služby?

„To je další věc, kterou mnozí neví. Rodič neplatí stanovenou měsíční taxu, ale zaplatí jen částku za hodiny, které zde dítě stráví a tato částka je odvozena od stupně bezmocnosti. Služba je nastavená i tak, že se platí maximálně za šest hodin za den, i když zde dítě může být déle. Informovanost chybí i vtom, že nás veřejnost stále vnímají jako nějaký ústav, kde jsou děti zavřené. Proto raději zařazují své děti do normálních školek a to je myslím chyba.“

Jaké jste tedy zařízení?

„U nás to funguje, jako vkterékoliv jiné mateřské škole, stím, že zde děti mají naprosto individuální přístup vzhledem kjejich stupni postižení. To znamená, že mají normální výchovně vzdělávací výuku spedagogy, která je přizpůsobená jejich možnostem a schopnostem. Součástí výchovy je také arteterapie, muzikoterapie nebo pohybový výchova. Dále poskytujeme rehabilitaci formou nejrůznějších druhů cvičení pro děti. Úzce spolupracujeme s odbornými lékaři. Děti, tak jako vjiných školkách jezdí na výlety, do divadla nebo chodí na plavání.“

Co když se rodič rozhodne, že se o dítě bude starat přesto sám?

„Na to má samozřejmě právo a já netvrdím, že by to rodič nezvládl. Ale my jsme tady od toho, abychom jim právě pomohli a ulevili. Sami víme, jak je náročné se o tyto děti starat, plně se jim věnovat a rozvíjet je. Také dětem pomáhá, že jsou začleněny do kolektivu.“

Které děti mohou využívat ROSU?

„Do denního stacionáře mohou být přijímány děti do tří let až do doby než začnou navštěvovat školní docházku a diagnózou: poruchy pohybového ústrojí, mentální retardace, vady zraku, sluchu a poruchy řeči. Veškeré informace najdou rodiče na našich stránkách www.sante-havirov.org.“