V Havířově se do celostátní dobročinné akce organizované Charitou České republiky zapojilo celkem sedm koledujících skupinek.

V pátek navštívily havířovský magistrát, Horní Suchou a šumbarské ulice. V sobotu v podvečer trojice Marta Krusberská, Anna Petrová a Zuzana Wojnarová obcházela domácnosti na Bludovickém kopci.

Písnička My tři králové jdeme k vám, jim otevírala dveře u většiny rodin. „Jsme s dosavadním průběhem velmi spokojené. Všude nás přijali s úsměvem a byli štědří. V kasičce nám pěkně přibývají penízky,“ s povděkem konstatovala studentka Marta Krusberská.

Na rozloučenou zazpívaly Dej Bůh štěstí tomu domu, předaly drobný dárek a na dveře napsaly křídou K+M+B 2008.
V neděli se již tradičně koledovalo u katolického kostela sv. Anny. Prosby dobrovolníků Markéty Anežky Smejkalové a sourozenců Evy a Ondřeje

Chlebíkových byly maximálně vyslyšeny a po skončení druhé nedělní bohoslužby se zapečetěné kasičky zcela zaplnily. Nechyběly ani pětistovky a k vidění byla i tisícikorunová bankovka.

„Velký dík patří nezištným dárcům. Je znát, že když se jedná o dobrou věc, tak lidé bez váhání přispějí. Ještě se chystáme do ulic v pondělí,“ řekla za celou skupinu spokojená Markéta Smejkalová.

Tříkrálová sbírka končí v Havířově v úterý 8. ledna. Přispět je možno i dárcovskou SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777.