V ovzduší na Karvinsku se v uplynulých dnech opět rapidně zvýšilo množství škodlivin. Na lidské zdraví tradičně útočily mikroskopické částice prašného aerosolu.

Prachu začalo v ovzduší přibývat v pátek večer.
Nejhorší byla situace v Bohumíně a Havířově. V kritickou dobu těsně před páteční půlnocí naměřily monitorovací stanice mezi 300 a 380 mikrogramy prachových částic na metr krychlový.

Po půlnoci se situace začala zlepšovat.
V sobotu se prášilo zejména v oblasti Věřňovic. Čidla tam po poledni zaznamenala až 450 mikrogramů prachu na metr krychlový.

Po delší době bylo v ovzduší více i jiných škodlivin. Zatímco oxid siřičitý se zvýšil nad 100 mikrogramů na metr krychlový jen ve Věřňovicích, nárůst množství oxidů dusíku zaznamenaly stanice v celém regionu.

Množství atakovalo hranici 200 mikrogramů, v Ostravě a Karviné dokonce 250 mikrogramů.
V neděli byly rozptylové podmínky poměrně příznivé a škodliviny sráželo mrholení. Křivky se začaly mírně zvedat až v odpoledních hodinách.

Zdroji znečištění jsou průmyslové podniky, lokální topeniště včetně kotlů na tuhá paliva v rodinných domech a automobilový provoz.

Informace o aktuálním stupni znečištění získá veřejnost nejsnáze na internetu, a to na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmu.cz.
Na informace úřadů zatím spoléhat nelze a například světelné panely v Havířově zobrazují data pouze v pracovních dnech.