Na závěr společného vyjednávacího sezení si všichni dokonce zatleskali. Přitom ještě nedávno to vypadalo, že jsou zdravotníci ochotni na město podat několik žalob. Vpátek všichni opět usedli u jednoho stolu a projednávali se kompromisní varianty. Doktoři nakonec prosadili svou a budou si moci vybrat mezi dvěmi verzemi na dobu určitou a neurčitou. Tím budou mít konečně jistotu, že nemůžou jednoduše přijít o své živobytí.

„Jsme rádi, že vše se nakonec vyjasnilo a došli jsme koboustranné spokojenosti. Jedna smlouva je na dobu určitou a to na deset let. Všechny jsme ujistili, že nebude problém smlouvu po uplynutí doby prodloužit,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Druhá smlouva zůstává na dobu neurčitou sšesti měsíční výpovědní lhůtou a přesně stanovenými podmínkami pro odstup.

Svůj nesouhlas vzneslo zhruba dvacet doktorů ze čtyřiceti. „V prosinci nájemci obdrželi nové smlouvy. Polovina zdravotníků nám je vrátila podepsané, ale i tito lidé můžou teď ještě své rozhodnutí změnit. Bude jim rovněž nabídnutá smlouva na dobu určitou,“ dodala Jana Pondělíčková.

Celý problém vyvstal i ztoho, že pokud nedojde kpodepsání navrhovaných smluv, bude těmto nájemníkům dána výpověď. To se jim nelíbilo a byli ochotni podniknout určité kroky. Zazněla i varianta o možném podání na žaloby na neplatnost kupní smlouvy, nebo žaloby na Úřad pro veřejnou soutěž, kde by je doktoři informovali o průběhu výběrového řízení.