Termín výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do konce roku 1998 vypršel. V krajském městě je však takřka 4500 lidí, kteří o novou občanku nezažádali, a jejich průkaz tak je od počátku roku neplatný. Hrozí jim až desetitisícová pokuta.

„Občané, kteří jsou nyní držiteli neplatného občanského průkazu, si nebudou moci vyřídit osobní záležitosti, při kterých jsou povinni předložit platný doklad totožnosti – třeba při převzetí doporučené zásilky na poště, při jednání na úřadech či v bankách,“ sdělila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Tito lidé se podle ní dopouštějí přestupku, za který lze uložit pokutu do deseti tisíc korun.

„K výměně občanského průkazu občan potřebuje předložit dosavadní občanku, jednu fotografii a řádně vyplněnou a podepsanou žádost. Výměna průkazu je provedena bez správního poplatku,“ přiblížila mluvčí.

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji mohou občané podat osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu.

„Na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří nemají dobu platnosti občanského průkazu vyznačenou konkrétním datem, se povinnost vyměnit si občanský průkaz ve stanovené lhůtě nevztahuje,“ doplnila ještě Vojkovská.

Další vlna výměny občanských průkazů by pak měla proběhnout i letos. Nejpozději do konce prosince tohoto roku by si měli občanku vyměnit lidé, jimž byl tento doklad totožnosti vydán před 31. prosincem 2003 a na němž rovněž chybějí strojově čitelné údaje.