Už jste se zorientoval ve fungování karvinské městské policie, Včem vidíte rezervy tohoto systému?

„Určitě vkomunikaci. Jak uvnitř městské policie, tak směrem ven.“

Jak směrem ven? Kam?

„Směrem kobčanům tohoto města. Navázání spolupráce sveřejností je pro mě prvotní a velmi důležitý prvek.“

Co to znamená přiblížit se občanům?

„Chci navázat spolupráci sobčany tak, aby se docílilo toho, že se lidé budou na strážníky obracet, že jim budou podávat oznámení. Ideální stav je takový, že když někdo uvidí, že se na ulici děje nějaká nepravost, aby ten člověk zavolal a aby měl zažité to, že se strážníci budou jeho oznámením zabývat. Vokamžiku, kdy si lidé na toto navyknou, a tzv. budou mí strážníky „za své“, je vyhráno. Podle mě totiž může být občan další strážník vterénu. Městská policie může mít 300- 400 strážníků, ale nikdy nedosáhne toho, aby byl vkaždé ulici, na každém roku. Tak to prostě je.“

A ta komunikace uvnitř MP?

„Ta spočívá vkaždodenních ranních poradách celého vedení MP, jednou měsíčních svedoucími odboru a čtvrtletní setkání se všemi zaměstnanci, kterým chceme sdělovat své vize. Protože, když jim je nesdělíte, když jim nevysvětlíte, jak si jejich práci představujete, oni to vpraxi dělat nebudou.“

Dokázal byste definovat vaši hlavní vizi?

„Služba občanům a obci. Někomu to možná bude znít jako klišé, ale já to tak cítím. Vše, co je dobré pro obec, je dobré pro strážníky a naopak.“

Myslíte si, že s tou myšlenkou služby obci budete mít vpraxi úspěch?

„Věřím vto. Důležité je, aby lidé získali pocit, že když se na strážníky snějakým problémem obrátí, že se jejich podnětem nebo stížností bude někdo zabývat. Důležité podle mého názoru je například to, aby si strážníci, kteří jedou do terénu na základě nějakého oznámení, aby si na místě vše ještě jednou ověřili u oznamovatele, a ten dotyčný tak měl pocit, že jeho iniciativa a snaha kněčemu vedla, že to někoho zajímá, že se problém skutečně snaží někdo řešit. Prostě aby fungovala zpětná vazba.“

Chcete tím říct, že se to dosud nedělo a že strážníci na některé oznámení nereagovali?

„Slyšel jsem od lidí, že tomu tak údajně bylo, že něco oznámili, ale nikdo třeba kjejich domu nepřijel. Zpraxe však vím, že to není možné. Avšak nově by to mělo fungovat tak, že pokud oznamovatel na sebe nechá kontakt, dispečer se mu zpět ozve poté, co zjistí, jak akce vterénu dopadla a oznámí mu výsledek, popřípadě ho vyzve, aby vpřípadě nějakých dalších problémů zavolal znovu.“

Jste spokojen spočtem mužů, které máte kdispozici? Potřebovala by podle vás karvinská městská policie personálně posílit, nebo je situace vtomto vyhovující?

„Není. Jednoznačně říkám: Strážníků je málo! Mohu situaci porovnat spolovinou 90. let, kdy jsem tady působil a vím, že od té doby rapidně přibylo úkolů, které musí strážníci během služby plnit, takže lidí je prostě málo.“

A kolik je podle vás optimální počet?

„Sto strážníků. Do pěti let.“

Vedení města to ví a souhlasí svaším názorem?

„Ano, vedení města to ví, ale zatím nám, říkám bohužel, neumožnilo počet strážníků zvýšit.“

Je podle Vás šance na zlepšení?

„Cítím podporu ze strany města, takže jsem vtomto směru optimistou.“

Kdybyste měl jmenovat místo, které je podle Vás vKarviné nejproblematičtější a kde je třeba posílit počty strážníků, jež by na danou lokalitu dohlíželi. Které by to bylo?

„Jednoznačně Karviná-Nové Město. Ovšem nemyslím, si, že je to o jiném přístupu nebo o vyšším počtu strážníků vmístě. Vtéto oblasti žijí obtížně přizpůsobiví obyvatelé, zvelké části romského etnika a řešit problematiku jejich života, nebo řekněme způsobu jejich života, to je práce pro sociální pracovníky a nikoliv pro strážníky. Ti mají dohlížet na pořádek a řešit přestupky proti občanskému soužití, popřípadě jednotlivé problémy, které se jim oznámí. Ale asi nic víc.“

A dá se aspoň očekávat, že se vlokalitách vyhlášených vysokou kriminalitou, budou častěji objevovat hlídky strážníků?

„Určitě. Lokalita Karviná-Nové Město vede statistiky nápadu trestné činnosti a naší povinností je na to reagovat. Vprvé řadě prevencí, tedy pochůzkovou činností hlídek, jejichž přítomnost by měla částečně kriminalitě bránit, nebo ji alespoň omezovat.“