Jediná havířovská šachta je rok v likvidaci, v jejímž průběhu byly zasypány všechny kilometr hluboké jámy. Celkem do nich bylo vsypáno více než 160 tisíc tun materiálu. V současné době probíhají také demolice povrchových objektů. Ušetřeny budou pouze památkově chráněné stavby. Ojedinělou demolicí bude stržení téměř sto metrů vysoké železobetonové skipové věže. Taková demolice se zatím nikde neprováděla. Odborníci připravovali dvě varianty, a to odstřel, nebo postupné rozebírání. „Věž bude odstřelena,“ potvrdila ve čtvrtek mluvčí OKD Věra Breiová.

Vlastní těžba byla utlumena ke konci roku 2006. Z původních 1601 zaměstnanců jich dnes v areálu pracuje jen 17. „Většina dukláků byla převedena na ostatní činné doly nebo do dalších společností skupiny OKD. V průběhu roku 2007 byly vyklizeny důlní technologie, zasypány dvě ze tří jam a začala demolice povrchových objektů. Díky dobré organizaci všech útlumových prací se nám vloni podařilo při likvidaci závodu Dukla uspořit zhruba 28 milionů korun,“ zhodnotil dosavadní průběh prací ředitel OKD pro rekultivace Radim Tabášek.

Na povrchu bylo v průběhu druhého pololetí loňského roku demolováno celkem 37 budov. Letos zbývá demolice dalších 36 objektů včetně těžních věží. „Unikátem bude na závěr demolice 95 metrů vysoké betonové věže v některém z letních měsíců,“ říká ředitel Tabášek. Podle něj to bude v OKD poprvé, kdy bude likvidována taková kompaktní betonová věž. Celkem zůstane v areálu zachováno dvanáct objektů, včetně čtyř památkově chráněných budov.

Těmi jsou stará zámečnická dílna z roku 1907, kdy se začala tehdejší Jáma Suchá budovat, lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna. Uchován zůstane i památník obětem důlního neštěstí. „Veškeré likvidační práce by měly být skončeny letos v říjnu tak, aby bylo možno areál dále rozvíjet již pro jiné než hornické využití,“ uzavírá Tabášek.