Až do dubna letošního roku bude trvat boj kantorů a rodičů dětí orlovské školy Mládí proti rozhodnutí sloučit jejich školu se ZŠ Ke Studánce.

V dubnu budou zastupitelé, kteří již jednou sloučení schválili, rozhodovat, zda vzniklou situaci nezvrátí a nerozhodnou jinak.

Takové jsou nejnovější informace kolem několik měsíců trvající kauzy, která otřásá nejen školní veřejností města.

„Lidé kolem školy nám předali svou petici proti sloučení. Situací se bude znovu zabývat rada města, a to na konci ledna. Ta pak své podklady předá zastupitelům, kteří budou o věci rozhodovat na svém dubnovém zasedání,“ popsala ze strany města tisková mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Původně se při tom zdálo, že se na situaci nic nezmění. Zastupitelé o sloučení škol rozhodli již loni. A jejich rozhodnutí zatím nezvrátila ani masivní anti-kampaň, kterou proti rozhodnutí rozjeli lidé kolem Sdružení a přátel školy a další zaujatí. „Dojde ke zhoršení kvality výuky, narušení citových vazeb kolektivů po přechodu na jinou školu. Navíc máme jako hokejová škola blízko na stadion, o to naše děti rovněž přijdou,“ zněly argumenty odpůrců slučování. Těm tak stále žije naděje, že situaci zvrátí. Podle ředitele základní školy Mládí v Orlové Zdeňka Canibala se vedení ústavu sešlo mimo jiné s orlovským starostou Jiřím Michalíkem. „Pan starosta nám slíbil, že se celou situací bude zabývat pověřená skupina lidí. Nic víc konkrétního, než termín rady a zastupitelstva, které budou otázku řešit, ale zatím nevíme,“ nechce v tuto chvíli předjímat ředitel ZŠ Mládí.

Pedagogové školy se pak proti rozhodnutí sloučit školy brání i tím, že jsou jedním z kolektivů, který pro svou školu doslova žije.Při svém vystoupení na zatím posledním zastupitelstvu argumentovali tím, že se dětem věnují i mimo školní výuku. Vedou například velký počet nejrůznějších kroužků. Nejrůznějšími zvláštními akcemi se pak dětem snaží zpestřit i samotnou výuku.