Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv. Služba funguje u všech tří českých mobilních operátorů.

Samotná služba je moderní a může také dobře zastoupit i městský rozhlas.

„Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, problémů s pitnou vodou, ekologických havárií podobně,“ říká mluvčí města Nataša Cibulková.

V budoucnosti bude možné podle zájmu občanů rozšířit službu o SMS ankety a mini-referenda, členění zasílaných informací na různé tematické oblasti nebo vybírat konkrétní příjemce zpráv například podle lokalit.