Vedení města se chystá k možná průlomovému kroku v oblasti posuzování následků těžby na objekty a domy. Rada města se bude zabývat návrhem, který předložila hornická komise, na uvolnění prostředků, za něž by se nechal vypracovat nezávislý posudek. Jeho cílem je ukázat, jak projevuje těžba a důlní otřesy na stavu městských nemovitostí v městské části Lazy a v okolí Starého náměstí.

Výsledky by mohly být odrazovým můstkem také pro soukromé vlastníky tamních nemovitostí. Právě tamní obyvatele trápí následky protiotřesové střelby, která se momentálně provádí na nedalekém Dole Lazy. V důsledku toho tam lidé pociťují chvění země několikrát do měsíce a jejich domy praskají a dělají se na nich trhliny.

Těžební společnost však zpravidla tvrdí, že jde o otřesy, které nemají mít vliv na stavby na povrchu.

„Zkušenosti vlastníků jsou však opačné. Ti registrují trhliny a další projevy prakticky po každém otřesu a tato soustavná seizmická činnost v delším časovém působení pak vytváří již podstatné škody, které jim těžař nehodlá odškodnit,“ zní stanovisko orlovské radnice.

Stanovisko těžaře je podle orlovské radnice neměnné a pro vlastníka nemovitostí existuje jediná cesta – soudit se s těžaři. Soudní pře však předpokládá nemalou investici do znaleckého posudku (v řádu desítek tisíc korun – pozn. aut.) včetně dalších soudních výloh. To si však většina postižených nemůže dovolit, zvláště nemají–li jistotu, že soud vyhrají.

Může to být precedes
Zmíněné trhací práce na Dole Lazy mají podle OKD pokračovat také v roce 2008, a tak město zvažuje zaplatit si samo nezávislé posudky na své vlastní nemovitosti v oblasti. A pokud by toto posouzení potvrdilo podezření a názory vlastníků budov, mohlo by to znamenat průlom ve sporech s těžaři. Dá se totiž předpokládat, že by se prokázal negativní vliv těžby také na okolní objekty.

„Město také nabízí možnost využití právní služby a poradenství pro jednotlivé žadatele o uplatnění důlních škod. Vedení města se taktéž přihlásilo k nové iniciativě některých poslanců, kteří se zasazují o novelizaci Horního zákona. Jeho současná podoba je totiž základem téměř bezradnosti občanů i města při řešení některých problémů,“ říká orlovský místostarosta Radislav Mojžíšek.

A co na to říkají těžaři?
„Je nesporným faktem, že důlní otřesy se projevují na povrchu a v některých lokalitách je lidé mohou pocítit. Každý takový otřes se vyhodnocuje a stanoví se i jeho intenzita projevu. Podle dosavadních výsledků, které pro OKD vyhodnocuje DPB Paskov, nejsou projevy na povrch takové, aby ohrozily standardní stavbu. Pracovníci důlních škod jednotlivé případy posuzují a na základě zjištěného stavu, pokud se jedná o důlní škodu, navrhují odškodnění,“ uvedl ředitel OKD pro rekultivace Radim Tabášek.