Hlavním cílem studie bylo zjistit, kdo je původcem prachu, který padá na území města. Na území Havířova bylo koncem loňského roku rozmístěno několik měřicích stanic. Ty obsahovaly filtry, do kterých se zachytávaly prachové částice.

Přesné výsledky měření budou zveřejněny nejdříve ve středu odpoledne. Právě ve středu totiž snimi budou seznámení havířovští radní. Celou problematiku, včetně způsobu měření a vyhodnocování, jim vysvětlí pracovník Zdravotního ústavu Ostrava Jiří Bílek. „Informace pro havířovské radní si zatím připravuji. Vsoučasné době můžu potvrdit, že se nám skutečně podařilo zjistit hlavní zdroj prachu. Jsou jím opravdu ostravské hutní provozy. Měření bylo prováděno ve dvou etapách, přičemž vprvní bylo znečištění mírnější, ve druhé naopak výraznější,“ řekl.

Měření škodlivin vovzduší se ve městě provádí také standardně po celý rok. Vnepřetržitém provozu sonline výstupy běží stanice Českého hydrometeorologického ústavu, která stojí poblíž železniční trati vŠumbarku. Zařízení zaznamenává aktuální hodnoty oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidů dusíků a polétavého prachu.

Svá měření ve městě provádí také Zdravotní ústav vOstravě. Dlouhá léta byla stanice umístěna vcentru města u křižovatky Hlavní třídy sulicí Svornosti. „Od Nového roku je umístěna na Hálkově ulici, za obchodním domem Kaufland. Zcela jistě tam bude umístěna minimálně rok, počítáme však sdobou delší, zhruba kolem dvou až tří let, aby výsledky měření bylo možné lépe porovnávat. Stanice sice sbírá hodnoty nepřetržitě, sbírají se a vyhodnocují vurčitých intervalech. Narozdíl od stanice ČHMÚ je naše zaměřena na monitoring množství organických látek a těžkých kovů. Zvýsledků tedy zjišťujeme například znečištění způsobené velkými, středními a lokálními topeništi,“ vysvětlil Jiří Bílek.