Spolu smodernizací a zkvalitňováním života obyvatel by se měla zvýšit také prestiž města vrámci regionu a celé země. Magistrát sice vposledních měsících připravil celou řadu propagačních materiálů, město však bude brzy prezentováno ještě masivněji.

Všechny připravované změny se chystají organizovaně. Vycházejí ze zpracovaných materiálů Strategického plánu ekonomického rozvoje města Havířova, koncepce bydlení, koncepce kultury či komunitního plánu sociálního rozvoje města.

Na první pohled dozná zásadních změn centrum města, především okolí Hlavní třídy. Už nyní se opravují domy a chystá se celková obnova stromořadí. Všechny lípy, které jsou přerostlé, nemocné a zubožené automobilovou dopravou, budou vykáceny. Nahradí je habry, které budou mít menší koruny a výšku, aby nestínily veřejnému osvětlení. Projektanti také připravují změnu dopravního systému. Především bude pamatováno na cyklisty, pro které bude budována zvláštní trasa.

Jako velké lákadlo nejen pro vlastní obyvatele, ale také pro návštěvníky, je připravován Areál volného času. Rozkládat se bude vlokalitě na dolním pravém břehu řeky Lučiny, kde je fotbalové hřiště, letní koupaliště a letní kino. Vprvé řadě budou provedena protipovodňová opatření. Kino bude modernizováno a koupaliště bude doplněno o krytý bazén. Vareálu bude řada atrakcí. Vúvahách je bobová dráha, lyžařský svah a snejvětší patrností bude využita i samotná řeka Lučina. Lokalita bude propojena slesoparkem Stromovka, který by rovněž měl doznat zásadních změn. Obě části spojí podchod pod Hlavní třídou vblízkosti řeky Sušanky u velkého kruhového objezdu. „Areál by měl nabídnout relaxaci i aktivní odpočinek pro celé rodiny. Věříme, že se stane vyhledávaným centrem i pro okolí a turisty,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Budování Areálu volného času nebude nejlevnější. Hrubým odhadem se náklady počítají na půl miliardy. Stavět se však bude postupně a svyužitím dostupných dotačních programů.