Snímky se navíc namísto vyvolání klasickým způsobem z přístroje načítají čtecím zařízením přímo do počítače v digitální formě.

„To umožňuje rentgenologům vzniklý obraz dále upravit. Proto se výrazně sníží počet opakovaných vyšetření u pacientů, což rovněž zajistí nižší radiační zátěž,“ vysvětlili rentgenolog Roman Najder. Podle něj by tak měly postupem času z provozu vymizet klasické filmové materiály a chemikálie pro vyvolávací proces snímků.

Převratnou novinkou je zavedení PACSu, což je zkratka anglického názvu systému pro archivaci a přenos obrazových dat na datových uložištích, který není náročný na prostor archivu snímkové dokumentace.

„Lékařům to hodně ulehčí práci, protože takto pořízené snímky se v počítači mohou posílat na všechna oddělení a ambulance nemocnice,“ říká rentgenolog Najder.

„Lékař má tak kromě lékařské zprávy k dispozici i snímkovou dokumentaci pacienta,“ dodává.
Podle mluvčí nemocnice Heleny Baronové se připravuje přenos obrazů i mezi jinými zdravotnickými zařízeními. „To samozřejmě vyžaduje velký důraz na zabezpečení odesílaných dat pacientů, aby se nedostaly tam, kam nemají,“ zdůraznila Baronová.

V druhém čtvrtletí tohoto roku uvede Hornická nemocnice do provozu také pracoviště s digitálním mamografem, což je zpráva, která potěší zejména ženy, které na mamografické vyšetření musely dojíždět až doposud do Ostravy.

Nikola Klimšová