Důvodem je vznik další herny a rozšíření počtu výherních hracích automatů v ulicích, kde tento zákaz dosud neplatil. Restriktivní opatření bude nově platit na Ostravské ulici od ulice Oderské po ulici Lounskou a na celé ulici Na Chalupách. Zákaz provozování výherních automatů se tak rozšířil už na 25 ulic.

„V Bohumíně došlo k dramatickému poklesu počtu přístrojů a zmizely všechny herny. Zastupitelstvo je důsledné a vznik nových heren mimo dosud vyhláškou vymezené území nepřipustí. To jsme deklarovali dopředu. Všem tak musí být do budoucna jasné, že nám nevadí dva přístroje v hospůdce na periferii, ale pokud budou provozovatelé chtít jejich počet rozšířit, zakročíme a nebudou mít nakonec ani jeden,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Před zákazem v Bohumíně fungovalo 144 automatů, v roce 2007 jejich počet klesl o více než sto přístrojů a v současné době funguje v Bohumíně jen 32 povolených výherních automatů. Otevřený boj proti automatům proto vyhlásili bohumínští zastupitelé v říjnu roku 2005.

Zákaz od té doby už pětkrát rozšířili, když se dozvěděli o možném vzniku dalších heren. Po dnešním rozšíření jsou automaty zakázány na 25 konkrétních ulicích nejen v centru Bohumína, ale i ve vybraných ulicích v městských částech Záblatí a Starý Bohumín, a nově i v Pudlově.

Příjmy města tak ročně klesnou asi o pět milionů korun. „Ztrátu z provozu heren velmi rádi oželíme. Do automatů totiž naši občané vložili ročně desetkrát tolik. Chceme chránit veřejný pořádek, klid v okolí bydlících občanů a ztížit lidem zneužívání sociálních dávek, protože z našich zkušeností víme, že jejich velká část končila jinde než v potravinách a v oblečení pro děti. Gamblerství a s tím související trestnou činnost, podporovat nechceme,“ řekla místostarostka Věra Palková.