Khlavním cílům projektu patří zvýšení zaměstnanosti vMoravskoslezském kraji a rozvoj lidských zdrojů zvyšováním kvalifikační úrovně obyvatelstva, zejména u rizikových skupin na trhu práce.

Projektové aktivity – vzdělávací a poradenské programy – jsou určeny pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, např. osoby se zdravotním postižením, ženy vracející se z mateřské dovolené, osoby nad 50 let věku, nízkokvalifikované osoby a osoby spotenciálem vlastní podnikatelské činnosti.

„Od zahájení projektu proběhlo již první kolo rekvalifikačních kurzů a vsoučasné době jsou realizovány druhé běhy těchto vzdělávacích a poradenských programů,“ prozradila supervisorka Drahomíra Witoszová

Vrámci projektu jsou nabízeny tyto kurzy – Základy kovo, elektro a ekologie, Šička, Asistentka, Svářečský kurz, Počítačová gramotnost, Základy podnikání, Účetnictví a Autoškola. „Součástí každého kurzu je absolvování motivačního a poradenského programu, jehož cílem je motivovat účastníky jednak ksamotnému ukončení kurzu a jednak knáslednému uplatnění na trhu práce.

Ze 148 potencionálních rekvalifikantů už kurz vrámci prvního kola absolvovalo 65 účastníků. „V rámci projektu už bylo vytvořeno 5 nových pracovních míst a to vchráněné dílně společnosti Šance pro region. Tři absolventi nastoupili do pracovního poměru již od července 2007, zbývající dva pak od září 2007. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané osoby, znichž jsou 3 osoby se zdravotním postižením a jedna osoba ve věku do 25 let,“ popsala Witoszová.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, rozpočet projektu činí cca 4,7 mil. Kč.