„Děláme například to, co jsme už nestihli v minulém roce. Ale nejen to. Upravujeme i vytypovaná místa, akorát s časovým předstihem,“ řekla jedna z pracovnic, která pročišťovala křoviny na Lidické ulici v Havířově-Šumbarku.

Úpravu zeleně financuje město, které si na tyto práce pronajímá momentálně dvě firmy. „Radnice vynaloží na tyto účely ročně okolo 32 milionů korun.

Firmy mají určeny své lokality, ale nejedná se o placení paušálu za jejich údržbu. Účtovány jsou zvlášť jednotlivé práce. Ty jsou zadány našimi objednávkami, které vycházejí i z požadavků občanů města,“ přiblížila financování mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Doba je nyní příznivá na kácení a prostřihávání stromů a keřů. Město nechá ročně pokácet i 400 stromů. Tím vychází vstříc více než 300 zaregistrovaným žádostem. „Každou necháme samozřejmě posoudit, abychom provedli ořez nebo kácení jen tam, kde je to nezbytné. Vše posuzují odborníci z odboru životního prostředí a poradní hlas má také pracovnice z odboru místního hospodářství a dopravy,“ uvedla dále Pondělíčková.

Dodala, že radnice reaguje také na připomínky městských strážníků, kteří si všímají problémů se zacláněním dopravních značení nebo křižovatek.