„Na konferenci budou pozváni odborníci z okolních měst a obcí, kteří se touto problematikou také zabývají. Na programu budou přednášky, ale také konkrétní případy a řešení situací. Akce proběhne 11. března v Kulturním domě Radost,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

O poskytování služby sociální asistence může požádat každá rodina, která nezvládá problémy s dětmi, případně potřebuje sociální pomoc ze strany příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD).

„Sociální asistentky poskytují pomoc sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi nebo také problémovým rodinám. Celkem dochází a pracují s 97 rodinami v jejich přirozeném prostředí. Přitom však respektují práva a důstojnost klientů,“ dodala Pondělíčková.

Mezi vybranými rodinami jsou však i takové, které musely být vyřazeny z projektu pro absolutní nespolupráci, nezájem změnit svoji situaci a muselo být přikročeno k jiným opatřením, která byla realizována v rámci oddělení SPOD.

Město získalo v minulém roce na tuto službu z EU dotaci ve výši 1,8 milionu korun. Jedná se o peníze, které rozděloval kraj. Celkové náklady na tuto službu činí zhruba 2 miliony korun. Vytvořili jsme šest pracovních míst, byly vytištěny letáky s důležitými informacemi a kontakty. Tato pracovní místa musí být držena minimálně po dobu tří let,“ objasnila Jana Pondělíčková.