Vedení města vadí pohozené části nábytku, staré koberce, pozůstatky po rekonstrukcích bytů v blízkosti popelnic. Proto se rozhodli, že kromě velkokapacitních kontejnerů nabídnou spoluobčanům zcela novou službu.

„Stále více bytů se rekonstruuje a nepořádek kolem kontejnerů na komunální odpad je stále větší. Občané se neobtěžují odvést starý nábytek nebo suť do sběrného dvora, kde je odebíráme od občanů zdarma, ale nechávají je přímo na ulici,“ říká místostarosta Stanislav Folwarczny.

Jelikož se situace stala neúnosnou a ne všichni mají možnost zajistit si odvoz odpadu do Sběrného dvora Na Horkách, radnice s prvním březnovým dnem rozjíždí placenou službu pro odvoz objemného odpadu.

Lidé zaplatí jen část nákladů
Obyvatelé uhradí pouze paušální částku ve výši 250 korun za jeden odvoz autem s nosností jedné tuny. Náklady na odvoz na skládku a poplatek za uložení odpadů bude hradit město ze svého rozpočtu.

„Jsou to pro nás náklady navíc, protože uložení odpadů na skládce je drahé. Věříme však, že z našeho města alespoň částečně zmizí nepořádek, který si kolem sebe dělají sami občané,“ dodává místostarosta Milan Pecka s tím, že jde o přestupek, který v případě označení viníka má dohru před přestupkovou komisí.

„Pokud občané ukládají objemný odpad vedle kontejnerů, dopouští se tím přestupku proti veřejnému pořádku a může jim být uložena pokuta až do výše 50.000 korun,“ uvedla referentka odpadového hospodářství Lenka Fabiánová.