Důl Dukla patřil mezi významné podniky Ostravsko-karvinského revíru. Byl založen těžířskou firmou bratří Guttmannů v roce 1905 v Dolní Suché. Jeho tehdejší název Kaizer Franz Joseph Schacht dostal po rakousko-uherském mocnáři.

V roce 1918 byl přejmenován na Jáma Suchá. Za dobu své více než stoleté existence vytěžil přes 100 miliónů tun kvalitního černého uhlí. V posledních letech se výroba stávala ztrátovou, proto bylo rozhodnuto ji ukončit. Dne 10. ledna 2007 vytěžili poslední symbolický vozík.

Do roku 2009 mají být těžní jámy zasypány. Dochází také k postupnému odstranění povrchových objektů. Ve druhé polovině letošního roku bude likvidována devadesát pět metrů vysoká železobetonová věž postavená v sedmdesátých letech minulého století.

Zachovány zůstanou pouze cenné technické památky, zámečnická dílna z roku 1907, budova lampovny, kombajnová dílna a kompresorovna. Jezírko na dobové fotografii se vlivem poddolování propadlo asi třicet metrů a úřednická kolonie s třinácti domy vybudovaná v letech 1919 až 1923 patří rovněž minulosti.