Drtivá většina těchto peněz přitom bude směřovat do podzemí. Za jeden provaz v boji za snížení pracovní úrazovosti táhnou s majiteli firmy i odboráři.

„Jsme pro všechna opatření, která pomohou snížit množství úrazů při těžbě uhlí. Bezpečnostní předpisy jsou už tak přísné, ale přesto k úrazům dochází a bohužel i ke smrtelným. Proto souhlasíme s vedením rozsáhlé preventivní kampaně,“ řekl Miroslav Syrový z havířovské hornické odborové centrály.

V rámci velké bezpečnostní akce budou havíři vybaveni novými ochrannými obleky a dostanou i nové boty, které by měly omezit výrony kotníků, které při práci v podzemí patří mezi nejčastější úrazy. Bezpečnější by měly být i pomůcky a pracovní nářadí, které horníci používají a modernějšími prvky budou opatřena i pracoviště.

Společnost OKD už dříve informovala o tom, že každý horník bude vybaven reflexními nálepkami na sebezáchranném přístroji. Ten musí mít neustále u sebe.