Členy výpravy jsou Michael Hulva a Mirka Mašková. V průběhu dvou měsíců postupně navštíví Bolivii, Peru a Chile. Expedice nazvaná Andanza má zaměření sportovní, sociálně ekologické a humanitární.

K jejím cílům patří horolezecké výstupy na vrcholy tří šestitisícových velikánů jako bolívijská Huayna Potosí, chilská Volcán Guallatiri nebo aktivní vulkán Nevado Ampato v Peru.

Cestovatelé si dali za úkol zkoumat v amazonské džungli některé momenty ze života domorodých indiánů, jejich závislost na přírodních zdrojích a turistickém ruchu. V popředí pozornosti bude také zjišťování, jak se zachovávají náboženské tradice a jak se projevují v běžném životě místních obyvatel. Chtějí rovněž ověřit stav a aktuální vývoj situace v souvislosti s kácením deštných pralesů.

Charita je orientovaná na zmapování života dětí v rodinách a dětských domovech. Hledání forem aktivní pomoci dětem z neúplných rodin a získání poznatků ze současného stavu školství a zacházení s humanitární pomocí ze zahraničí.

„Po dlouhých teoretických přípravách věnovaných studiu knih, průvodců, map a zvyšování fyzické kondice, odlétáme ve středu z Vídně do Limy. Po návratu připravujeme dokumentární film o průběhu naší cesty. Vydání knihy se třemi sekcemi shodnými s cíli expedice a dvou kalendářů s cestovatelskou a charitativní dětskou tematikou pro rok 2009. Dále výstavy fotografií, reportáže a cestovatelské besedy,“ uvedl k expedici předseda Občanského sdružení Poznání Michael Hulva.