Rychlostní silnice se skutečně připravují dvě. Jedna jako R67 má být hlavní spojnicí mezi dálnicí D1 a rychlostní silnicí R48 spojující Frýdek-Místek shraničním přechodem v Chotěbuzi. Silnice R68 povede z Vrbice u Bohumína přes Rychvald, Petřvald, Havířov, Horní Suchou a Těrlicko do Třanovic.

Druhou spojkou bude 1/67, jejíž trasa povede z Bohumína přes Dolní Lutyni, Dětmarovice, Karvinou na Český Těšín. Ve srovnání sR67 má tato silnice menší prioritu.

Město Havířov chce stavbu R67 urychlit. Minulou středu proto náměstek primátora Eduard Heczko svolal první schůzku starostů a zástupců dopravních úřadů a Ředitelství silnic a dálnic, které bude investorem výstavby. Starostové souhlasili svytvořením iniciativy, ve které by společnými silami vyvíjeli účinný tlak na stát kurychlení příprav výstavby.

Jako nutnou považuje silnici také primátor František Chobot: „Hlavní iniciativa tohoto setkání vychází zHavířova znaprosto logických důvodů. Havířov byl před padesáti lety postaven jako klasická ulicovka a tehdy jsme místní komunikace mohli díky jejich šířce považovat za bulváry. Jenže počet automobilů se vté době dal na prstech spočítat. Dnes vypadá situace úplně jinak. Průtah městem musejí využívat i lidé zokolních měst a obcí. Výsledek je ten, že se vHavířově neúměrně zhoršuje životní prostředí a hrozivě narůstá nehodovost. Jediným řešení vtuto chvíli je obchvat města.“

Na hranici Havířova sHorní Suchou se na trasu R67 snapojí rychlostní silnice zOstravy vedoucí zRudné přes velký kruhový objezd po Orlovské a Dělnické ulici. Stím souvisí její nutná a rozsáhlá stavební úprava. Vystavět se musí několik mimoúrovňových křižovatek. Patří mezi ně i tři nejdůležitější. První je vprostoru bývalého startu a cíle automobilových závodů na Ostravské ulici. Druhou je přemostění velkého kruhového objezdu a třetí křižovatka ulici Orlovská, Požárnická a U Skleníků. Tam se nyní připravuje výstavba semaforů. „S výstavbou se počítá nejdříve vhorizontu deseti až patnácti let. Mimoúrovňové křížení pak nahradí semafory,“ vysvětlil architekt města Havířova Karel Mokroš.

Další napojení na trasu R67 je plánováno vŽivoticích, kde by na ni měla ústit Dlouhá třída, nyní ukončena vlesoparku za Merkurem.

Úsek od Ostravské ulice knapojení na R67 vHorní Suché je dlouhý přibližně 7 kilometrů. Dále do Třanovic je silnice dlouhá dalších 10 kilometrů. Velký kus práce vpřípravě udělali vposledních letech vTěrlicku. Tam dokázali posunout trasu mimo zastavěnou část obce, omezit nutné demolice a část trasy naplánovat do tunelu. Právě pro kvalitní přípravu je pravděpodobné, že jako první se začne stavět tento úsek.

„Vedení silnice I/11 centrem města pro nás znamená vysokou intenzitu dopravy, neprůjezdnost křižovatek, znečištění ovzduší, zvýšenou hlučnost a nehodovost. Zčísel lze například uvést na této silnici na území města zaloňský rok 246 nehod, 13 střetů schodci na přechodech pro chodce a ztoho 2 smrtelné. Dnešní jednání by mělo iniciovat urychlení přípravy a deklarovat zájem obcí, měst a kraje na realizaci R67,“ vysvětlil náměstek Heczko.