Cílem třídenního pracovního setkání byla vzájemná výměna zkušeností a upřesnění některých úkolů pro tento rok.

Studenti průmyslovky představili v pátek dopoledne v multimediální třídě, pětici projektů, úprava plochy před školou, zemní plyn a jeho využití v dopravě se zaměřením na Havířov, problémy dopravy ve městě, tvorba a úprava webových stránek projektu Comenius a soubor fotografií na téma vše co se týká přírody. Prezentace byla v angličtině. Následně zahraniční kantoři informovali o výsledcích práce svých žáků.

„Naším hostům se velmi líbilo vybavení odborných učeben interakčními tabulemi, moderními počítači a dalšími výukovými pomůckami. K zajímavostem rovněž patří, že nenechali bez povšimnutí nové šatny, kde každý student má svou vlastní skříňku,“ poznamenala koordinátorka projektu Comenius Hedvika Gáletová.

V odpolední části programu byla prohlídka chráněné památkové zóny Sorela. Velkému zájmu se těšil Kulturní dům Radost a jeho okolí.

„Historická část Havířova má své neopakovatelné kouzlo. Velice hezké jsou rozsáhlé dvory uprostřed obytných domů, vyzdobených často zajímavými obrazy. Měla by se zachovat ve své původní podobě pro budoucí generace. Je to část historie tohoto mladého města. Opravený kulturní dům je nádherný. I místní lidé jsou velice vstřícní,“ konstatoval španělský profesor Antonio José Ropero. V sobotu se uskutečnila návštěva muzea Tatry Kopřivnice.

„Projekt, který jsme formulovali v roce 2005 vstoupil do své závěrečné etapy. Téma roku 2006 ekosystém školy, stejně i námět z minulého roku ekologický dům, byly řešeny na velmi vysoké úrovni a naši studenti sklidili zasloužené uznání. Věřím, že i letošní hodnocení v červnu ve Španělsku bude obdobné. Po třech letech naší společné práce s pedagogy z Anglie, Francie, Kypru a Španělska oficiálně končí. V navázaných kontaktech chceme, ale dále pokračovat,“ stručně hodnotil výsledky spolupráce ředitel stavební průmyslovky Pavel Řehoř.