Nízkoprahové středisko pro neorganizované děti a mládež STŘEP vČeském Těšíně poskytuje již od roku 2002 své služby neorganizovaným dětem především na sídlišti Svibice.

Pro malé i větší návštěvníky je týden co týden připraven zajímavý program a děti tam mohou strávit každé všední odpoledne. Tento program, stejně jako i ostatní služby pro mladé lidi, připravuje tým kvalifikovaných sociálních pracovníků nízkoprahového střediska STŘEP, který provozuje Občanské sdružení AVE.

„Cílem naší práce je to, aby se děti nepotloukaly po ulicích. Proto jsou služby bezplatné a děti ke vstupu do STŘEPu nepotřebují žádnou speciální registraci. Mohou prostě přijít přímo zulice, jedinou podmínkou je, že budou dodržovat řád zařízení,“ říká koordinátor projektu Evžen Foltera.

O tom, že takovéto středisko má svůj smysl svědčí i jeho návštěvnost – vroce 2007 jeho práh překročilo celkem 309 dětí téměř 5600krát.

„V minulém roce jsme došli k názoru, že by bylo naši činnost dobré rozšířit – zejména o služby psychologa. Také jsme chtěli aktivity střediska provázat sprimární prevenci prováděnou na zdejších školách. Díky podpoře pražské Nadace rozvoje občanské společnosti ztzv. „norských fondů“ se nám to podařilo,“ říká Foltera.

A tak nejenom děti, ale i jejich rodiče mohou každý čtvrtek využít poradenství poskytované odbornou psycholožkou.

A co takovéto zařízení nejvíce trápí? Na první pohled by se mohlo zdát, že finance, ale není to až tak úplně pravda.

„V posledních letech se nám daří naše služby financovat ať už na místní, krajské či státní úrovni , prostřednictvím sponzorů nebo díky již zmiňované Nadace rozvoje občanské společnosti. Největším problémem je sehnat kvalitní pracovníky, kteří mají nejen potřebné vzdělání, ale především chuť věnovat svůj čas a schopnosti dětem,“ dodal Foltera.