Na jednoho absolventa kurzu tak vpřepočtu vychází tisíc korun. „Příspěvekpodstatně sníží náklady na lyžařský výcvik, které hradí rodiče žáka. Dotace se týká také žáků, kteří studují vrámci osmiletého studia na karvinském gymnáziu,“ řekl náměstek primátora Petr Juras. Těmto studentům poskytnul magistrát letos vúnorupříspěvek vcelkové výši 26tisíc korun.

Žáků sedmých tříd je pochopitelně více, ale zdaleka ne všichni na lyžařský výcvik pojedou. „Lyžáky jsou finančně nákladné, a jsou povinné v rámci výuky v 7. třídách. Město chce tímto krokem umožnit co největšímu počtu žáků účast na lyžařském výcviku,“ dodal Juras. Příspěvek platí od ledna tohoto roku a některé školy ho již čerpaly.