Příjemným místem k žití, a ne jen přelidněným sídlištěm plným problémů a nepříjemností by se mělo do budoucna stát orlovské sídliště Pátá etapa.

Orlovští zastupitelé totiž schválili projekt na jeho regeneraci. Celá akce by měla stát téměř 300 milionů korun.

„Peníze na realizaci plánu bude město hledat z evropských a jiných možných fondů,“ řekla k financování plánované velkolepé akce tisková mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. Navržené úpravy se týkají zejména zlepšení dopravy, stejně jako podmínek pro pěší pohyb, průjezdnost celého sídliště i udržování tamního pořádku a hygieny.

„Jde o uložení kontejnerů, redukce ploch, které jsou všech, a současně nikoho, vztahu lidí k okolí domů a v neposlední řadě zeleně,“ zní část plánu.

V budoucnu by na V. etapě v Orlové mělo dojít k zlepšení podmínek parkování, budou se řešit i kritická místa dopravní obsluhy sídliště tak, aby bez problémů mohli projíždět hasiči, záchranka nebo také vozidla pro odvoz odpadu.

Velká pozornost je v projektu věnována pořádku a hygieně na sídlišti.

Jsou navrženy přístřešky pro ukrytí kontejnerů na tříděný a separovaný odpad. V plánu je dokonce i vytvoření společenského centra sídliště. Půjde o změnu „náměstí“ u školy K. Dvořáčka a úpravu školního hřiště. Tam by mělo vzniknout místo pro sport, kulturu a další společenské akce.

„Změny, které město nyní plánuje, přivítám s nadšením. Bydlím tady na sídlišti sice chvilku, ale nejsem spokojený s tím, jak to tady teď vypadá,“ řekl sedmadvacetiletý Martin K. z Orlové.

Regenerace panelového sídliště zasáhne životy sedmi tisíc obyvatel, kteří v této lokalitě žijí, což je zhruba jedna pětina obyvatel Orlové.

Celý projekt je rozvržen do devíti etap. První by měla začít již letos a poslední v roce 2016.