Vedle nového značení pomáhá lidem také infobudka s jednou pracovnicí.

„Tato infobudka byla zřízena v přízemí křídla pro lepší orientaci klientů odboru sociálních věcí magistrátu. V úřední dny je zde k dispozici pracovnice, která pomáhá lidem docházejícím na tento odbor,“ řekla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

Kromě podávání informací zodpovědnou osobou jsou zde k dispozici také letáčky s informacemi o službách na odboru.

„Využili jsme pracoviště stávající pokladny. Tímto krokem jsme vlastně zkombinovali obě funkce,“ přiblížila organizační změnu mluvčí.

„Lidé mnohdy bloudí po celém magistrátu a přitom hledají právě odbor sociálních věcí a v něm konkrétní kancelář. Proto bychom jim chtěli pomoci zkrátit jejich čas nutný pro vyřizování na úřadě,“ upozornila na snahu zjednodušit orientaci Pondělíčková.

Ve vestibulu hlavní budovy magistrátu jsou umístěny informační tabule a také je tam pracovník, který naviguje lidi na správné odbory a případně jim již předá potřebné formuláře.