Téměř všechny smrky jsou pokácené a tam, kde byl hustý les, je skoro planina.

„Ujišťuji všechny, že to neděláme pro radost. Podle zákona tyhle nahodilé těžby musíme provádět. Smrky v této lokalitě jsou napadené václavkou a nedostatek vláhy způsobil přemnožení kůrovce,“ řekl správce lesů Karel Křemen.

Takhle oslabený strom by nemusel odolat větru a mohl by způsobit vážná zranění lidem, kteří do lesa často chodí na procházky. Proto na Zátiší časem vznikne úplně nový les převážně z listnáčů, které jsou odolné.

„Vím, že smrky nejsou nejvhodnější, ale to jakým způsobem dřevorubci vykáceli kus lesa, je mi podezřelé. Stromů tam zůstalo tak málo, že je vidět až na druhou stranu,“ vysvětloval při návštěvě redakce jeden z obyvatel lokality R. T.

Podobně lesáci vykáceli les u restaurace Šimala. Co nepokáceli dřevorubci, skolil silný vítr.

„Naším cílem není zlikvidovat jehličnany, ale používat při nové výsadbě takové stromy, které odpovídají stanovištním podmínkám. Tím bude v budoucnu dosaženo vysoké druhové rozmanitosti lesních porostů v oblasti ostravsko-karvinské aglomerace. Výsadby jsou prováděny průběžně v období jara a podzimu,“ dodal Křemen.

Každý živočišný a rostlinný druh vyžaduje určité prostředí. Smrku svědčí vyšší vlhkost a pro dobrý růst vyšší nadmořská výška, než je v okolní oblasti.
V nižších polohách se lépe daří kromě listnáčů borovici, modřínům nebo také jedli.