Cílem setkání je seznámit širokou veřejnost s nejnovějšími aktivitami jednotlivých organizací a sdružení.

„Pozvali jsme 28 šenovských neziskových sdružení různého zaměření. Rozeslali jsme všem také předtištěný dotazník, kde se mohou vyjádřit, které zajímavé akce připravují pro letošní rok k 10. výročí jmenování Šenova městem“ řekla mluvčí Milada Stolinská.

Akce se bude konat 25. února od 16 hodin v koncertním sále ZUŠ V. Wunshe. Jako dárek je připraven malý koncert žáků a učitelů ZUŠ. Po té budou následovat prezentační projevy samotných organizací a nebude chybět ani poděkování starostky města, která má pro všechny Pamětní list s poděkováním a malé dárky. Představitelé města a hosté budou diskutovat ve staré obřadní síni.

„Město si velice váží toho, že zde máme tolik aktivních lidí zapojených v různých organizacích. Smyslem akce je poznat a vědět o sdruženích co nejvíce, tak abychom mohli pružně reagovat na jejich požadavky. Jsme schopni je podporovat udělením grantů, ale současná doba umožňuje čerpat finance i z různých dotačních fondů. My sledujeme vypsané dotační tituly, upozorňujeme organizace a společně pomáháme neziskovým organizacím s vypracováním projektů tak, aby měly šanci na tyto peníze dosáhnout,“ řekla starostka Šenova Darja Kuchařová.

Naposledy se takhle neziskové organizace setkaly před čtyřmi lety. „Úplně poprvé jsme občany oslovili v roce 2002, abychom po revoluci zjistili aktuální počet neziskových organizací. Letošní rok byl zvolen záměrně. Tohle bude první pořádaná akce města u příležitosti desetiletého výročí určení obce městem,“ doplnila Milada Stolinská.