„Situace je na tomto místě díky sílícímu provozu stále komplikovanější. Stačí sebemenší nehoda a už se dá mluvit o kolapsu. Kvůli tomu musíme situace urychleně řešit,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Radnice si nechala zhotovit podrobnou studii, která mapuje současnou dopravu na kruhovém objezdu a navrhuje nová řešení. Ta by měla být zavedena vco nejkratším termínu. Počítá svyužitím světelné signalizace s dynamickým řízením provozu. Semafory budou umístěny na třech místech, a to nejen při vjezdu na křižovatku, ale také uvnitř rondelu. Sjednou dvojicí se počítá při vjezdu změsta, druhá bude nainstalována na cestě zTeska a třetí na příjezdu zOstravy. „Před každou křižovatkou budou čidla, která vyhodnotí danou situaci a na základě ní seřídí provoz tak, aby byl co nejplynulejší,“ přiblížil Osmanczyk technické zázemí.

Na dvou místech kruhového objezdu semafory nebudou a vjednom místě se rozšíří průjezdnost na tři pruhy. Volný vjezd má být zachován od Orlové a také od benzínové stanice. Při diskuzi o celé situaci vznikly obavy, aby při červené přímo na kruhovém objezdu před vjezdem zOstravy, nevznikaly velké fronty zamezující volný výjezd do moravskoslezské metropole. Podle studie nejsou obavy na místě. „Odborníci, kteří situaci doopravdy detailně zmapovali a vyhodnotili, spočítali, že ktomu docházet nebude. Dokonce má podle prognóz řešit dopravu na tomto místě až do roku 2028. Ukázali nám všechny možnosti i na počítačové animaci, takže není důvod jim nevěřit a situace se už musí opravdu co nejdříve vyřešit, protože jinak bychom se zde mohli dočkat velkého kolapsu,“ dodal Osmanczyk.

Navrhované řešení je vnašem regionu ojedinělé. Nejblíže je něco podobného vidět až vHradci Králové. Doprava se stane určitě plynulejší. Pro řidiče bude nejdůležitější, aby se zařadili před vjezdem na kruhový objezd do správného směru. Kvůli tomuto problému se počítá snovým a velkým značením, které navede automobily do správných jízdních pruhů. Uvnitř objezdu už nebude prakticky možné přejíždět zpruhu do pruhu.

O financování stavby se teprve jedná. Další setkání zástupců vlastníka, kterým je Krajské ředitelství silnic a dálnic, má určit strategii dalšího postupu, tak, aby se mohlo začít stavět co nejdříve, nejpozději příští rok. „Toto řešení je plánováno samozřejmě jako dočasné. Kdyby zde v budoucnu vyrostl plánovaný obchvat smimoúrovňovým provozem, tak by mohlo jít dokonce o řešení trvalé,“ přiblížil budoucnost náměstek primátora.