Po nákladné rekonstrukci je to sice důstojný kulturní stánek a kino, ale obec bude muset vynaložit přinejmenším několik stovek tisíc na další stavební úpravy.

Oproti původním plánům totiž vKulturním domě nemůže být správcovský byt. Nájemnice byla i sdětmi přestěhována a po různých peripetiích se psychicky zhroutila.

„Bohužel, vprůběhu vydávání stavebního povolení se změnily normy a správcovský byt už vtomto objektu být nemůže. Hledáme proto jiné využití těchto prostor. Jako nejvhodnější se nám jeví umístit tam knihovnu. Ta je nyní vzákladní škole, kde však nemá důstojné podmínky. Knihy nejsou řádně uloženy a malé prostory nevyhovují ani čtenářům. Dětské oddělení je dokonce bez oken. Proto chceme knihovnu přestěhovat do Kulturního domu, byť si to žádá nutné stavební úpravy, například zřízení bezbariérového přístupu,“ vysvětlila starostka Lydie Vašková.

Miliony vložené do Kulturního domu leží vžaludku opozičním zastupitelům. Ti kritizovali už samotnou rekonstrukci a nyní vystavují vedení radnice kritice za další neuvážené výdaje.

„Zajímalo by mě, kdy skončí příběh Kulturní dům. Co nás ta potvora už stála peněz,“ reagoval Josef Macura.

Podle Miroslava Švábka je rozhodnutí o umístění knihovny vKulturním domě nekoncepční. Radnice na to měla myslet dříve. „Je to čin ze zoufalství,“ řekl.