Během letní sezony se tam lidé ještě běžně a bez omezení budou moci koupat. Na podzim by však radnice ráda zahájila první práce na rekonstrukci plovárny.
Podle nejnovější studie je stav koupaliště katastrofální a žalostný. Bazén je prasklý, uniká z něj voda a jeho životnost se při současném stavu odhaduje do roku 2009.
„V minulých dnech radní uložili pracovní skupině zpracovat návrh variant rekonstrukce včetně rozdělení do jednotlivých etap. Předpokládané náklady jsou odhadovány na 100 až 150 milionů korun,“ říká orlovský místostarosta Radislav Mojžíšek.
V prvé řadě potřebují Orlovští vyřešit vany bazénu, ze kterých uniká voda. Jinak by se koupaliště mělo změnit spíše v místo k rekreaci, než ke sportování. „Neměly by tam chybět skluzavky a tobogán. Důležitý je i prostor pro plážový volejbal, nové šatny a bohatá zeleň. Zájemci o kondiční plavání mohou využít celoročního provozu na krytém bazénu Doubravan,“ vysvětluje místostarosta.
Nad budoucností letního koupaliště v Orlové se bude diskutovat na květnovém zasedání rady města. Do konce roku by měla být zpracována projektová dokumentace a současně se budou hledat možnosti spolufinancování pomocí dotací.