Město Havířov má svou vlastní historii dlouhou jen něco málo přes padesát let, přesto se i za tu dobu stačilo měnit k nepoznání.

Mnohem delší historii mají obce v okolí. Lidé si dnes už kolikrát na některá místa přesně nevzpomínají a dobové fotografie jim mnohé připomenou.

Historicky první poštovní úřad v Prostřední Suché byl otevřen v roce 1919 v ulici, která později dostala jméno U Pošty. Své sídlo našla v jednopatrovém domě obchodu Folwarczny. Ještě předtím v lokalitě působila takzvaná Poštovna Prostřední Suchá zřízená 16. března 1902 a zrušená v březnu 1911.

Umístění pošty od počátku bylo provizorním řešením, i když trvalo plných osm let. Tento stav částečně skončil v roce 1927 přestěhováním do nové budovy obecního úřadu, která se nacházela ve stejné ulici.

S rozvojem obce se zvyšovaly také nároky na chod místní radnice. Její prostory musela pošta postupem času uvolnit.

V první polovině třicátých letech minulého století získala vlastní budovu vedle obecního úřadu (dnes Penzion u Supa). Tam působila až do roku 1981.

V důsledku stále se zhoršujícího stavu své rezidence byla přemístěna na sídliště mezi ulici Dělnickou a Jasiokovou.
Od roku 1998 se poštovní pobočka nachází v bývalém Kulturním domě Dolu Dukla na Dělnické ulici.