Rodiče za určitých splněných podmínek mohou přihlásit své děti do 9 do 17 hodin v prostorech Asterixu-Střediska volného času. „Při zápise v 1. kole budou zapsány pouze děti, které se nezúčastnily ozdravných pobytů v loňském roce. Současně příjem rodiny nesmí překročit 2,4 násobek životního minima (ŽM),“ řekla mluvčí Jana Pondělíčková.

Pokud nebude první kolo naplněno, v druhém budou mít šanci i žadatelé s příjmem i nad 2,4 násobku životního minima. To se uskuteční ve stejných hodinách a prostorech 2. dubna. V obou kolech budou zapisovány děti podle pořadí, v jakém se dostavily k zápisu.

Čtyři desetidenní turnusy, od 18. července, jsou určeny pro děti ve věku 7 do 14 let. Z toho 30 míst bude tvořeno z evidence odboru sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí. Jeden poukaz stojí zhruba 16 tisíc korun a město na tyto ozdravné pobyty přispívá přes 2 miliony korun.

Rodiče však musí počítat se spoluúčasti. „V případě příjmů do 2 násobku životního minima bude rodič hradit 1500 korun. Mezi 2 a 2,4 násobku ŽM zaplatí 2 tisíce korun. Děti z evidence oddělení sociálně právní ochrany uhradí 500 korun,“ dodala Pondělíčková.

V případě, že se nenaplní kapacita v prvním kole, mohou se v druhém kole přihlásit také děti z rodin s příjmem nad 2,4 násobku ŽM. Ti pak uhradí za pobyt částku 5 tisíc korun.