Ve středu se sešlo vedení a pracovníci města včetně realizační firmy a slavnostnímu otevření rekonstruovaných chodníků podél silnic II. třídy.

„Podařilo se nám v loňském roce získat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,2 milionu korun, v rámci programu zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Z rozpočtu města jsme vyčlenili na dofinancování akce ještě 1,6 milionu korun,“ řekl šenovský místostarosta Jan Blažek.

Akce byla realizována od září do prosince loňského roku.

„Za tyto prostředky se podařilo opravit 3 270 čtverečných metrů. Nasvítit přechod na ulici Těšínská a upravili se nástupní hrany na dvou autobusových zastávkách. Roky nás tento velmi špatný stav chodníků trápil. Ke zhoršení ještě došlo po výstavbě kanalizace. Přáním nás všech je, aby chodníky sloužily léta nám všem a byli bezpečné. Budeme usilovat o získání dalších finančních prostředků pro rekonstrukce i v centru města. Jedná se o ulice Těšínská, Frýdecká a Petřvaldská,“ dodal místostarosta Blažek, který na otevření poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli.

Slavnostní odhalení pamětní desky provedla starostka Šenova Darja Kuchařová a ředitel realizační firmy Karel Wójcik.