Pohled na budovu havířovského magistrátu z Hlavní třídy v průběhu uplynulých více než padesáti let doznal značných změn.

Před dvoupatrovým bočním traktem s okny s výhledem na hlavní dopravní tepnu města, vyrostly poměrně vysoké stromy, zeleň dostala novou kvalitu a v devadesátých letech minulého století se postavil menší objekt s pohostinstvím a trafikou.

Rozsáhlou vnější i vnitřní rekonstrukcí a modernizací prošla samotná budova statutárního města.

V posledním období proměny na této velice frekventované časti Havířova nabyly na intenzitě.

Na podzim roku 2007 byla rozestavěna nová fontána s odpočívací zónou a lavičkami. K dokončení ještě zbývá zprovoznění vodního systému a drobné terénní úpravy. Pozadí kašny tvoří starý kámen s vyrytým textem, základní kámen města Havířova 1955.

Budova dnešního magistrátu v ulici Svornosti byla postavena v roce 1950 se záměrem přípravy mládeže na hornické povolání.

Po dokončení dostala název Hornické učiliště Pavky Korčagina. Byla jednou z největších a nejmodernějších staveb své doby v nově se rozvíjejícím socialistickém městě.