Jednání u kulatého stolu, u kterého se Havířovští scházejí vždy před projednáváním zásadních rozhodnutí, bylo podle účastníků bezproblémové.

Bez větších komplikací se proto očekává projednání a schválení v pondělí, kdy se v Radosti sejde zastupitelstvo.

Ve srovnání s privatizací v jiných městech, hodlá Havířov tu svou provést zřejmě nejsociálnějším způsobem. Město se snaží cenu dostat co nejníže a dokonce lidem přispěje na opravy prodaných domů.

„V současných zásadách prodeje bylo navrženo, že příspěvek na opravy bude 10 procent z kupní ceny. U kulatého stolu jsme se dohodli, že by mohl být ještě vyšší. Budeme o tom ještě dále jednat. Jedná se o příspěvek, který bude vyplacen, pokud noví vlastníci začnou dům opravovat do pěti let od koupě. Například budou-li opravovat střechu, fasádu nebo okna,“ vysvětlil náměstek havířovského primátora Eduard Heczko, který má přípravu privatizace na starosti.

K prodeji současným nájemníkům bylo vybráno přibližně dva a půl tisíce domácností, což je jedna třetina bytů ve vlastnictví města.

Město počítá s tím, že se prodá asi jedna třetina nabídnutých bytů. Magistrát zatím nezveřejnil seznam domů, které jsou do privatizace zahrnuty. Vyjmuty z ní však jsou všechny domy, které v poslední době prošly rekonstrukcí nebo zateplením.

Jedná se o domy skutečně po celém území města. Jsou to panelové i cihlové domy. Seznam bude k dispozici právě na pondělním jednání zastupitelstva. Tyto domy jsou skutečně pouze vybrány, nikdo nájemníky k privatizaci nenutí. Je to jen jejich svobodná vůle. Aby byly byty prodány, musejí s tím souhlasit všichni nájemníci. Jinak dům do privatizace zařazen nebude,“ dodal Heczko.

Privatizace bytů vyvolává u nájemníků značný ohlas. Hlavní podíl však zůstává na nich samotných, protože se skutečně musejí dohodnout všechny partaje v domě nebo alespoň vchodu, pokud ho lze uznat za samostatný. Lidé si vytvoří družstvo nebo společenství vlastníků. Na to město dům převede. Je možné, že se lidé dohodnou i tak, že by do družstva vzali nájemníka, který by na koupi třeba neměl finanční prostředky.

V současné době je na domácnosti vystaven orientační odhad ceny za metr čtvereční. Ten se pohybuje kolem pěti tisíc korun za metr, zatímco město původně očekávalo cenu kolem dvou tisíc. Podle zájmu nájemníků o koupi bude cena upřesněna podle konkrétních domů.

Za určitých okolností je možné dosáhnout ještě výhodnější ceny za prodej a město se tomu nebrání. Je však třeba najít způsob, jak nepřekročit zákonem stanovené limity, aby se město nedopustilo například nedovolené podpory.