V budově výše jmenované vznikne nová vysoká škola. Ta má v Havířově zahájit výuku už na podzim tohoto roku. Objekt musí projít rozsáhlou rekonstrukcí, která je rozdělena do dvou etap a celková částka prací se odhaduje na více než 40 milionů korun. První etapa by měla být hotova do září a radnice za ní zaplatí 15 milionů.

Díky tomuto kroku se bude moci na škole začít vyučovat, ale pak bude zapotřebí najít dalších 26 milionů, které pomůžou uvést vysokoškolské pracoviště do vyhovujícího stavu.

„O dalším financování jsme jednali u kulatého stolu se zástupci dalších politických stran. Shodli jsme se, že bychom měli najít jiné řešení financování, než jen bezhlavě vytáhnout peníze z městské pokladny. Uvažovat můžeme o odprodeji nebo vstupu soukromých investorů,“ řekl náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Zdeněk Osmanczyk.

Ten také zdůvodnil, proč nebyly zaznamenány větší protesty proti uvolnění peněz na první díl rekonstrukce.

„Všechny politické strany mají ve svých volebních podporu vysokého školství. Tím, že jsme uvolnili budovu školy a nyní podpoříme rekonstrukci i finančně, tyto programy křížem politického boje plníme. Ale na druhou stranu musíme uznat, že vše má své meze. Nemůžeme soukromému subjektu pomoci víc, než všem školám ve městě dohromady,“ dodal Osmanczyk.

V současné době se čeká na zpracování projektu rekonstrukce. V co nejkratší zákonné době by měl být vybrán zhotovitel, který má dokončit práce před zahájením výuky.