Tam, kde je dnes jen skrývka ornice, by se už za 25 měsíců měla prohánět auta.

„Po dokončení, které je naplánováno na květen roku 2010, se dálnice D1 stane kvalitní silniční spojnicí na trase německá hranice – Plzeň, Praha – Brno - Ostrava. Stane se tak součástí středoevropském sítě dálnic,“ řekl na setkání s novináři náměstek moravskoslezského hejtmana Pavol Lukša.

Úsek z Bohumína na hranici s Polskem měří 6,13 kilometru a stavbaři na něm vybudují 21 silničních mostů a jednu lávku pro pěší a dvě mimoúrovňové křižovatky. Více než 6 a půl kilometru trasy bude krýt protihluková stěna.

Stavba by měla spolknout téměř tři miliardy korun bez DPH. Se skrývkou ornice na vytýčené trase začali stavbaři již před měsícem. Státní hranici dálnice překročí ve Věřňovicích, které jsou součástí Dolní Lutyně a momentálně stavba končí cca 200 za hranicí.