„Přibližně čtyři pětiny prostředků budeme směřovat na podporu projektů realizovaných v Moravskoslezském kraji,“ upřesnila ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová. Téměř polovina prostředků z prvního kola by měla být rozdělena mezi projekty podané v rámci programu Pro budoucnost. Do této oblasti patří například rozvoj regionu a zlepšování životního prostředí. „Počítáme s většími projekty i menšími iniciativami. Se svou žádostí může uspět velká organizace s projektem na vybudování například bezbariérových vstupů stejně jako malé sdružení, které chce upravit park pro děti,“ upřesnila Týřová.

Peníze věnované společností OKD a také dalšími firmami ze skupin RPG Industries a NWR podpoří rovněž zdravotní a sociální projekty, vzdělávání, volnočasové aktivity, kulturu a rozvoj společenského života. Specialitou nadace je program Pro Evropu. V něm si mohou požádat o grant menší organizace, které potřebují finance na přípravu projektu pro získání dotace z Evropské unie. Veškeré informace najdou zájemci na internetových stránkách www.nadaceokd.cz. Organizacím, které nemají s podáváním grantů zkušenosti, jsou pracovníci i dobrovolníci nadace připraveni pomoci. Všechny žádosti je třeba nadaci doručit nejpozději do konce května. Další kolo dotačních programů vyhlásí Nadace OKD v druhé polovině roku.