„Na peníze z města čekáme jak na boží smilování. Na počátku roku jsme měli velké výdaje při vyrovnávání faktur za energie. Poté jsme samozřejmě počítali s tím, že finance obdržíme z města mnohem dřív. Nyní počítáme každý den, abychom se nemuseli zadlužit,“ řekl předseda Slovanu Havířov Jiří Kála.

„Pravidla byla dána předem, ale některé komise si asi myslely, že se jich netýkají. Zásady se prostě musejí dodržovat. Vím, že zpoždění je pro mnohé nepříjemné, ale vina není na naší straně,“ odmítal zavinění problému vedením města náměstek primátora Bronislav Bujok.

Zastupitelé v pondělí schválili poskytnutí dotací subjektům z mimosportovní i sportovní sféry.

Do první jmenované nateče z městské pokladny 2 744 800 korun. Z toho pro sociální oblast 669 800, školskou oblast 577 000, oblast partnerských vztahů 73 000 a kulturní oblast 1 250 000. Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence je dotována 175 000.

Subjekty zabývající se sportovní činností obdrží 3 407 000 korun.

Jedná se o 70 procent celkové roční dotace. Zbylých 30 procent se bude rozdělovat ve druhé polovině roku.

Nebude se přitom jednat o automatické dopočítání do celkové částky pro organizace, které obdržely první část dotace, i když se v drtivé většině s tímto krokem počítá. Určité změny mohou nastat na základě upřesnění přerozdělení. Ty mohou navrhnout jednotlivé komise.

Celkem bylo v první fázi doporučeno 133 žádostí v mimosportovní a 50 ve sportovní sféře. Peníze z města poputují také na deset projektů na kroužky havířovských středních škol.

Subjekty si na peníze budou muset ještě chvíli počkat. Jednotlivé odbory musejí nejdříve obdržet přepsaný zápis ze zastupitelstva, na jehož základě se teprve budou sepisovat jednotlivé smlouvy, což by se mělo stihnout do dvou týdnů.