Základní škola Mládí tak dostala šanci ukázat svou životaschopnost do prosince roku 2009. Až poté se rozhodne, co s ní bude dál.

„Moc děkuji radním, že své původní rozhodnutí přehodnotili. Půl roku jsme s představiteli radnice debatovali a vysvětlovali si podrobnosti ohledně našeho fungování,“ řekl ještě před hlasováním ředitel ZŠ Mládí Zdeněk Canibal.

To, že by se původní rozhodnutí sloučit školu mělo změnit, totiž už dopředu doporučila zastupitelům právě Rada města.

Proč chtěli původně školu zrušit? Mimo jiné proto, že není v dobrém technickém stavu. Ovšem už včera se její zaměstnanci a pedagogové dozvěděli od zastupitelů další dobrou zprávu: škola se začne opravovat.

„Nebudeme čekat až do dalšího rozhodnutí v roce 2009, ale začneme s opravami budovy školy už nyní,“ řekl starosta Jiří Michalík.

Zastupitelé původně o sloučení školy s jinou rozhodli na základě ekonomických a dalších rozborů, když řešili celkovou koncepci školství ve městě. Proti rozhodnutí se tehdy zvedla vlna odporu nejen z řad rodičů a přátel školy.

Vedení ZŠ Mládí upozorňovalo mimo jiné na to, že je školou zaměřenou na sportovní aktivity žáků a na rozšířenou výuku týkající se vztahu žáků k životnímu prostředí.

Zastánci sloučení upozorňovali také například na to, že škola se nachází v místě, kde je ve městě nejméně rodin s malými dětmi. Existuje tak reálný předpoklad, že tam může klesat počet žáků.

„Rádi bychom zdůraznili, že orlovská rodičovská veřejnost je navyklá vybírat si pro své dítě školu tzv. na míru a platí to už mnoho let. Také do naší školy chodí početná skupina dětí mimo náš spádový obvod, kvůli sportu, poradenským službám, stylu výuky či dalším aktivitám,“ oponovala již dříve například zástupkyně ředitele školy Irena Kněžíková.

V případě zrušení školy projevilo o její budovu zájem soukromé orlovské gymnázium Jana Šabršuly.