„Smyslem této akce je připomenout veřejnosti význam celosvětového Dne Země a podpořit ekologické aktivity ve všech oblastech běžného života,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Program bude mít hned opakování. Od 9 hodin je připraven pro žáky havířovských základních a středních škol, od 15 se dočká repete pro veřejnost.

Příchozí se budou moci zapojit do tvoření hada z PET lahví, který bude postupně rozvinut po celém náměstí, vytvoření znaku města z plechovek od nápojů, výroby různých předmětů z odpadových materiálů nebo vědomostních soutěží na ekologické téma. Pódium bude kromě vystupujících patřit i kvizům, soutěžím, rozhovorům s prezentujícími a lesní stráží.

Živo bude i v parku Na Nábřeží, kde Asterix uspořádá přírodovědnou stezku, Český svaz ochránců přírody připravil výklad u řeky Lučiny a Junák nabídne lezeckou lanovou dráhu.

Zajímavé mohou být také multimediální přednášky VŠB Technická univerzita Současnost a perspektivy těžby nerostných surovin, její dopady na životní prostředí, rekultivace a regenerace krajiny.

Program na náměstí Republiky:

Prezentace firmy Asekol zabývající se likvidací starých elektrospotřebičů. Formou her seznámení s problematikou likvidace elektrospotřebičů.
Kompletní třídění odpadů s příslušnými kontejnery, praktické ukázky skladovaných plastů v původním nebo zmačkaném a slisovaném tvaru představí Technické služby města Havířova.

Státní zdravotní ústav Ostrava přistaví s odborným výkladem vozidla Horiba, které měří kvalitu ovzduší.

Asterix – stavění zeměkoule z odpadových materiálů, další výtvarné a rukodělné techniky na ekologické téma, výstava dětských fotografií s názvem Tak vidím své město.

Agentura Lev předvede dravce a praktické ukázky jejich výcviku.

Prezentace psích útulků za účasti provozovatelů a městské policie.

Dále budou o své činnosti informovat Policie ČR, sdružení ADRA, Institut komunitního rozvoje Ostrava, městská policie, ZŠ M. Pujmanové (prezentace – mezinárodního projektu Občan).