Vzhledem k likvidaci šachty byly exponáty věnovány městu. Podle primátora Františka Chobota by exponáty dokládající dávnou historii území, na němž město leží, a současně i ukončenou těžbu černého uhlí, mohly mít expozici přímo v budově magistrátu.

Největší kus, zkaměnělý kmen stromu, byl nalezen při těžbě v červnu 2002 ve stropě jednoho z porubů v hloubce 810 metrů.

„Jedná se o stratigrafickou fosilii, která patří ke spodnímu namuru. Stáří je odhadováno na 310 milionů let,“ řekl Miroslav Hanus.