Bývalé kino Radost je zařazeno v kategorii staveb občanské vybavenosti.

Hlasovat je možné ve formuláři zveřejněném na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Výsledky budou vyhlášeny do 30. června.

Hlasování pro stavbu roku 2007