V Karviné například tato služba funguje už druhým rokem a je o ní stále větší zájem. „Začínali jsme jen v jedné části Karviné-Ráje a dnes rozšiřujeme bioodpad v dalších částech města,“ uvedla mluvčí Karviné Šárka Swiderová s tím že odpad domkaři a zahrádkáři dáváají do hnědých igelitových pytlů, které dostanou od pracovníků Technických služeb.

Sběrná místa se letos rozšíří na domkařské oblasti ve Fryštátě, Darkově, Ráji, Mizerově i Hranicích. Odpad se sváží do nejbližší kompostárny v Horní Suché, kde je využíván pro rekultivaci přilehlé skládky. Svoz bioodpadu je zdarma.

Svoz bioodpadu je populární i v Českém Těšíně, kde lidé vyprodukují až desetinásobek objemu oproti roku 2004. „V roce 2004 jsme začínali s 18 tunami zpracovaného bioodpadu, letos překročíme množství 200 tun. Lidé většinou do speciálních hnědých pytlů dávají trávu nebo zbytky ovoce a zeleniny,“ řekl vedoucí oddělení životního prostředí v Českém Těšíně Petr Nestrašil.

Také tam se budou lokality pro zelený odpad rozšiřovat. Od jara budou moci takto kromě stávajících čtvrtí s rodinnou zástavbou třídit odpad i obyvatele v lokalitě u Perexu. Další nová lokalita je ohraničena ulicemi Střelniční, Tovární a Nová Tovární v centru města.

Pro okrajové části stále zůstane kontejnerový svoz biologického odpadu dvakrát do roka. „Se separací biologických zbytků problémy nejsou, domkaři jsou ukáznění i v třídění dalšího recyklovatelného odpadu- plastů, papíru nebo skla,“ poznamenal Nestrašil.

Zahrádkáři a domkaři v Orlové mohou bioodpad odevzdávat dokonce denně ve sběrném dvoře v areálu SMO. „Přijímá se přírodní odpad jako tráva, listí, zbytky zeleniny, padlé ovoce, plevel, slupky z ovoce a zeleniny, použité čajové sáčky a kávová sedlina,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

V jediném městě na Karvinsku, kde doposud svoz biodpadu nefunguje, je Bohumín. „Lidé se ale mohou suchého listí či trávy ze zahrádek zbavit v novém sběrném dvoře, který se v každé městské části objeví na osmi stanovištích dvakrát ročně vždy na 13 dní, od března do poloviny října. Ostatní rostlinné zbytky doporučujeme likvidovat kompostováním na vlastní zahrádce,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Dodala, že sběrný dvůr bude odebírat stejné druhy odpadů jako doposud, takže i bioodpad.